Noc vědců Noc vědců
Noc plná bezpečí
s vědci z Masarykovy
univerzity!
pátek 30. 9. 2016 18–24 hodin

Prožijte noc trochu jinak.

Celoevropský festival vědy pro všechny zapálené badatele, experimentátory, všeználky a pokustóny. Letos na téma Bezpečnost.

Čekají vás ukázky pokusů a experimentů, které byste doma rozhodně neměli zkoušet sami, netradiční přednášky a besedy, představení vědeckovýzkumných projektů, interaktivní soutěže, hry a vědomostní kvízy o zajímavé ceny.

Fakulta informatiky MU

Botanická 68a, Brno-Královo pole

Filtr

Výzkumné aktivity na MU v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti

Představuje se Vám Fakulta právnická MU: 

Jako návštěvníci budete moci nahlédnout do prostoru laboratoře Kybernetického polygonu, ve které probíhají bezpečnostní cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech, pořádané ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem. Seznámíte se s technickým vybavením a audiovizuálními možnostmi tohoto unikátního cvičiště. Budete se rovněž moci seznámit s aktivitami MU v oblasti kyberbezpečnosti a kyberkriminality a to z pohledu technického i právního.

Prezentace je cílena na starší publikum (SŠ a výše).

18 - 24 hodin, probíhá průběžně místnost S008 (KYPO)

 • Debata
 • Interaktivní prezentace

Kreator – představení AGD+M

Představuje se Vám Fakulta informatiky MU: 

Připravena je prezentace prací, které vznikly v Ateliéru grafického designu a multimédií fakulty informatiky (AGD+M). Návštěvníci našeho fotoateliéru si budou moci vyzkoušet focení pod odborným dohledem. Ve fotoateliéru se bude možné vyfotit – studiová aranžovaná fotografie. Rekvizity budou k dispozici. Pro kreativce bude k  dispozci i tvůrčí grafická dílna.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně místnost A320, místnost C403, fotoateliér

 • Interaktivní prezentace
 • Workshop

Pixeliště

Představuje se Vám Fakulta informatiky MU: 

Počítačové filtrování a rekonstrukce obrazu a videa, pixely a pixelizace, tematický kvíz.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně místnost A319

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

To nejlepší z filmových festivalů fakulty informatiky

Představuje se Vám Fakulta informatiky MU: 

Návštěvníky čeká to nejlepší z 16 ročníků festivalu. 

Některé projekce jsou přístupné pouze od 15 let.

18 - 24 hodin, 90 min bloky, po bloku 19:30-21:00 diskuze místnost D3

 • Debata
 • Promítání filmů, videí

Natoč se sám

Představuje se Vám Fakulta informatiky MU: 

Příchozí budou mít možnost se natočit sami – ukázka klíčování (předpověď počasí apod.).

18 - 24 hodin, probíhá průběžně místnost D1

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra
 • Workshop

Mé počítače mi rozumějí

Představuje se Vám Fakulta informatiky MU: 

Někteří lidé rozumějí počítačům, počítače ale nerozumějí vůbec nikomu. Je možné, aby nám
všechny ty krabice a krabičky jednou porozuměly? Ano, částečně se to děje už teď! Počítačové zpracování přirozeného jazyka má mnoho aplikací, které lidé používají každý den: internetové vyhledávače, nášeptávače, prediktivní psaní, strojový překlad, rozpoznání řeči, odpovídání na otázky, slovníky všeho druhu, výukové aplikace a mnoho dalšího.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně místnost A321

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Virtuální a jiné světy

Představuje se Vám Fakulta informatiky MU: 

Návštěvníci se seznámí s nejmodernějšími zařízeními pro interakci člověka s počítačem, jako je stereoskopická projekce, optické snímání pohybu, zařízení pro virtuální realitu, silová zpětná vazba či snímání mozkových vln.

Dále budou mít možnost si nasnímat 3D fotografii svého obličeje, nahlédnou do tajů 3D tisku a budou se moci zapojit do projektu cílenému na pomoc autistickým dětem prostřednictvím vyfotografování se. Součástí prohlídky bude možnost si představená zařízení vyzkoušet.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně místnost A417, A420, A421

 • Exkurze
 • Interaktivní prezentace

Měsíční vozítko

Představuje se Vám Fakulta informatiky MU: 

Během demonstrace ukážeme technologie pro přenos videa a v rámci interaktivní hry předvedeme, jaký vliv má zpoždění přenosu videa na interaktivitu. Účastníci si budou moci vyzkoušet simulaci vzdáleného ovládání vozítka prostřednictvím videopřenosu na druhé straně zeměkoule a nebo až na měsíci.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně místnost A504 (laboratoř SITOLA)

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Fakulta sociálních studií MU

Joštova 218/10, Brno-město

Filtr

Pozor, znalost cizích jazyků způsobuje bezpečí

Představuje se Vám Centrum jazykového vzdělávání MU: 

Jazykové a vědomostní hry, cvičení, workshopy a kvízy. Angličtina, čínština, španělština, arabština, ruština, francouzština, němčina. Bezpečnost a nebezpečí různých koutů světa, simulace první pomoci, dopravní hřiště, pravidla provozu, bezpečnostní značení, navigační opičí dráha i jazykový fotokoutek. Vše v různých cizích  jazycích na úrovni od úplných začátečníků až po velmi pokročilé.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Aula

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Jste gramotní? (Aneb umíte se starat o své peníze?)

Představuje se Vám Ekonomicko-správní fakulta MU: 

„94 procent Čechů si myslí, že jsou finančně gramotní.“ (Hospodářské noviny). Ale je tomu tak doopravdy? Ukážeme si sami na sobě, kolik toho nevíme o penězích a o těch, kdo by nás o ně rádi připravili. A možná pochopíme, že největším nebezpečím pro nás jsme my sami a naše neznalost.  Banky a záložny, poskytovatelé úvěrů „bez ručitele, okamžitě, bez problémů a online“, ti všichni jsou ve světě financí jako doma. A co vy?

18 - 24 hodin, začátek každou celou hodinu učebna 21

 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška
 • Soutěž/kvíz/hra

Jak vydělat na aukcích

Představuje se Vám Ekonomicko-správní fakulta MU: 

Účastníci se dozvědí, jak fungují aukce, něco z historie aukcí, dozvědí se, jaké typy aukcí jsou – například anglická aukce, holandská aukce, obálková aukce, first-price, second-price. Na místě se pak mohou účastnit aukce sklenice plné peněz, anglické aukce padesátikoruny, aukce padesátikoruny, kde první dva platí a také vydražit sušenky :) a ještě si nějaký peníz vydělat!

Aukce jsou cíleny na starší SŠ a výše.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Atrium

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace

Migrace a bezpečnost

Představuje se Vám Fakulta sociálních studií MU:

Jak vypadá současná migrační situace v evropském a českém kontextu? Jaká nebezpečí vedou v současné době jedince k opuštění jejich domovů a jaké jistoty po příchodu do nové země nacházejí? Na tyto otázky odpoví program představující výzkum migrace na Fakultě sociálních studií. Budeme společně pracovat s mapami, s jejichž pomocí si navrhnete vlastní výzkumnou hypotézu. Provedeme vás výstavou sledující uprchlíky na hranicích Evropy a dáme vám nahlédnout do rozhovorů s migranty žijícími na území České republiky. Dozvíte se tak, jak k migraci přistupují vědci a vědkyně z naší fakulty a jaké závěry jejich výzkumy přinášejí odborné i širší veřejnosti.

18:00, 20:00, 22:00 ; opakující se blok Atrium

 • Debata
 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška
 • Soutěž/kvíz/hra

Terorismus a bezpečnost

Představuje se Vám Fakulta sociálních studií MU:

Terorismus jako jedna z nejpalčivějších bezpečnostních hrozeb dnešního světa. Program Noci vědců přiblíží výzkum a témata, která jsou s terorismem neodmyslitelně spojena a zároveň hýbou společností. Představíme, jaké to je dělat terénní výzkum terorismu, nastíníme důležitost symboliky a rozvíříme debatu o kontrole držení zbraní. 

18:00, 20:00, 22:00 ; opakující se blok učebna 32

 • Debata
 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Internet a bezpečnost

Představuje se Vám Fakulta sociálních studií MU:

Téma budou prezentovat spolupracující zástupci Fakulty sociálních studií a Fakulty informatiky MU. Ukázky připravené studenty laboratoře CRoCS (Centre for Research on Cryptography and Security) z Fakulty informatiky MU se zaměří především na anonymní brouzdání na internetu. Návštěvníkům ukáží, jak (ne)anonymní při svém surfování na internetu ve skutečnosti (ne)jsou a co vše o sobě sdílejí. Součástí budou také rady, jak je možné být anonymní a chránit svoje soukromí o něco více, než to běžný uživatel dělá (např. ukázky TOR, LightBeam, Ghostery a AdBlockPlus). Další aktivitou v rámci stejné sekce budou interaktivní ukázky vybraných aspektů internetové bezpečnosti. Tým Fakulty sociálních studií MU se zaměří na mýty ohledně používání internetu – jak je to ve skutečnosti s online závislostí, kyberšikanou a pedofily na internetu. Tým psychologů zabývajících se výzkumem rizik na internetu představí vybraná témata, která jsou v médiích často zkresleně až chybně prezentována a poukáže na to, jak je to s online riziky ve skutečnosti. Součástí sekce budou i praktické rady pro děti i dospělé.

18:00, 20:00, 22:00 ; opakující se blok učebna 22 a učebna 23

 • Debata
 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Filozofická fakulta MU

Arna Nováka 1/1, Brno - Veveří

Filtr

Možnosti a limity využití mobilních eye tracking brýlí

Představuje se Vám HUME Lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy:

Sledování pohybů očí (eye tracking) je v posledních letech stále rozšířenější výzkumnou metodou využívanou v mnoha různých odvětvích od oftalmologie přes psychologii až po lingvistiku. Ještě donedávna byly zkoumané osoby upoutané k počítači, ke kterému bývá eye tracker obvykle zapojený. Nyní však máme možnost nasadit si eye tracker v podobě brýlí na hlavu a vyrazit do terénu. V přednášce se dozvíte, za jakými účely je možné eye tracking brýle využít, ukážeme si, jak vypadají získaná data v podobě video záznamů, a řekneme si, co si s nimi vlastně dále počít. A pokud nás nezklame technika, budete si moci eye tracking brýle vyzkoušet na vlastní kůži a svůj jedinečný záznam pohybu očí si „odnést“ domů na památku.

18 - 24 hodin, blok 45-60 min. Střídá se pravidelně s tématem „Rozšířená Realita“. Budova B2, místnost B2.11

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Za zrcadlem aneb jak měřit člověka ve virtuálním prostoru

Představuje se Vám HUME Lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy:

Jak jedná a přemýšlí člověk, který je ponořený ve virtuální realitě? Jak se chová člověk v umělém virtuálním světě? Počítačem vytvořená virtuální prostředí, která dokáží téměř dokonale simulovat prostředí reálná, nabízí mnoho možností, ale také otázek, na které je třeba hledat odpovědi pozorováním a výzkumem lidského chování. V rámci demonstračních vědeckých ukázek Vás provedeme od animování filmů až po krizový management, pilotování letadel nebo výzkum v kartografii. Představené nástroje, které k tomuto účelu mohou sloužit, představují královskou cestu pro analýzu pozorovatelného lidského chování a také myšlení. Nahlédnete pod pokličku nejmodernějším technologiím pro měření interakce člověk-počítač. Program je složen z několika samostatných prezentací různých technologií a aplikací.

18 – 24 hodin, blok 45-60 minut. Střídá se s dalším programem v laboratoři. Budova A, laboratoř HUME lab 2 (v suterénu)

 • Exhibice
 • Interaktivní prezentace

Jednáme morálně nebo si to jen myslíme?

Představuje se Vám HUME Lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy:

Je rozdíl mezi tím, co si člověk myslí, že dělá a tím, co opravdu dělá? Především v oblasti morálky na tuto otázku není snadné odpovědět. Naštěstí lze s využitím moderních technologií zkoumat, jaké jsou reakce člověka v morálně nejasných situacích. Formou experimentu předvedeme, jak měřit chování člověka při řešení morálních dilemat nebo v podobných situacích. Využijeme přitom technologii Motion Capture systém a interaktivní aspekt experimentu bude zdůrazněn fyzickou pákou pro zapojení celého tělesného schématu. Sami si to u nás vyzkoušíte!

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Budova B2, laboratoř HUME Lab 1, místnost B2.31

 • Exhibice
 • Interaktivní prezentace

Rozšířená realita (Augmented Reality)

Představuje se Vám Psychologický ústav:

Jak to vypadá, když se součástí naší reality stanou trojrozměrné virtuální předměty? Částečně překryjí realitu, aby ji obohatily, a přispějí tím k lepší orientaci! Nasadíte si brýle pro rozšířenou realitu Vuzix M100 a budete si moci vyzkoušet, jak by se dal v budoucnosti zkontrolovat letecký motor nebo jak by se dala vyučovat moderní astrofyzika.

Chcete motivovat e svoje děti k tomu, aby získaly lásku ke škole?  Není nic snazšího. Dejte jim vhodné nástroje! Nemůžete se tak, jako mnoho jiných lidí, vyznat ve městě nebo v lese? I k tomu vám může sloužit rozšířená realita. Lékaři již tuto možnost zkoumají desítky let, v letectví ji najdeme od 60. let, a přesto vás lecčím překvapí. Budeme rádi, když nám řeknete svůj názor a podělíte se s námi o vaše nápady, přijďte, a uvidíte sami.

18 – 24 hodiny, blok programu 45-60 min. Střídá se pravidelně s tématem „Možnosti a limity využití mobilních eye tracking brýlí“. Budova B2, místnost B2.11

 • Exkurze
 • Interaktivní prezentace

EMOCE.info

Představuje se Vám Psychologický ústav:

Mozek je schopen neustálé tvárnosti a proměnlivosti – a to po celý lidský život a ve většině svých částí. Formou  jednoduchých aplikací a her je  možné podpořit rozvoj či nápravu různých schopností a dovedností. Aktuálně vyvíjíme ve spolupráci s Fakultou informatiky MU různé aplikace, které se zaměřují na děti a dospívající s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) a zároveň podporují svým zaměřením i účinné terapeutické intervence u osob s jinými poruchami, například hyperaktivita, impulzivita, specifické obtíže v učení (tzv. dys…), neurorehabilitace u poúrazových či pooperačních stavů, neurokognitivní rehabilitace v počátečních fázích demence apod. Během večer budou představeny dva projekty, týkající se této problematiky: www.EMOCE.info a www.NEWRON.cz

18 – 24 hodin, blok 45-60 min. Střídá se pravidelně s tématem „Eye tracking NEJEN ve výzkumu autismu“. Budova B2, místnost B2.21

 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Praktické ukázky vybraných psychodiagnostických metod

Představuje se Vám Psychologický ústav:

Vyvinuli jsme unikátní software Hypothesis, který umožňuje skupinové testování psychodiagnostickými testy. Přijďte si vyzkoušet dvě vybrané metody. Bude pro vás připraven Test hierarchických písmen, který je využíván pro zjištění kognitivního stylu. Odpovídá na otázku, zda je jedinec spíše analyticky orientovaný (zaměřený na detail) či spíše holisticky (zaměřený na celek). Rovněž pro Vás bude připraven Stroopův prostorový interferenční test, který měří nejen schopnost koncentrace pozornosti a psychomotorické tempo, ale rovněž schopnost kognitivní kontroly v případě, že jsou prezentovány konfliktní podněty. Výsledky testů se dozvíte ihned po jejich dokončení.

18 – 24 hodin, pravidelné cykly po cca. 60 min. Budova B2, místnost B2.33

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace

Tajná písma, duté hole, bystří špioni. Problematika utajení zpráv v pozdním středověku

Představuje se Vám Ústav pomocných věd a archivnictví

Ti, kteří se dnes zabývají utajováním zpráv, si většinou neuvědomují, že se jedná o otázku, kterou se lidstvo pokouší vyřešit již od počátku vývoje komunikačních prostředků. I v pozdním středověku, který neznal pravidelné poštovní spojení, natož pak nástrahy internetu, se tato problematika vřele diskutovala. Především v nouzových situacích, jakými pro naše předky byly války či situace ohrožení dosavadního mocenského či sociálního pořádku, se ochrana šířených informací stala předním požadavkem. Přednáška vás provede dnes poněkud exotickým světem ústní a písemné komunikace, kterou šířili bezpočetní poslové pěšky i na koni. Nahlédneme do dnes již neznámého světa středověkých tajných písem, důvtipných možností utajení zpráv a projdeme se záhadným světem středověkých špionů: Proslulý britský agent James Bond totiž není vynálezem dvacátého století.

20:00 - přednáška bude trvat 40-45 min. Budova B, místnost B2.24

 • Přednáška

Anonymita na internetu

Představuje se Vám Kabinet informačních studií a knihovnictví:

Přemýšleli jste o tom, jak lze zabránit vašemu sledování na internetu? Jaké aplikace na mobilním telefonu o vás sbírají údaje? Kdo se může dozvědět o tom, co děláte na síti? A jaké jsou naopak prostředky k tomu, abyste se mohli online pohybovat anonymně? Chcete si vyzkoušet anonymizéry, TOR, Proxy servery nebo alespoň správně nastavit webový prohlížeč? Z hlediska technických možností se během workshopu zaměříme zejména na vhodné nastavení webového prohlížeče a mobilního zařízení, k vyzkoušení budou i různé typy anonymizérů (anonymní prohlížeče, proxy servery a služby založené na onion routingu). Pro vyzkoušení vaší odolnosti z hlediska chování si vyzkoušíme základní kroky při egosurfingu a znalostní hru pro děti i dospělé.

18 – 22:30 hodin, probíhá průběžně Budova B, místnost B2.22

 • Interaktivní prezentace
 • Workshop

Hrdinové ze sádry. Znáte je?

Představuje se Vám Studentský spolek Masarykovi historici:

Během komentované prohlídky vás seznámíme se sochami antických hrdinů a bohů, které jsou umístěny v nových budovách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Poukážeme na zajímavosti, kterých si laické oko během běžného procházení nevšimne.

18 – 24 hodin, probíhá průběžně Budova B2

 • Exkurze

Světská pokušení Pána z Heideggeru aneb Kdo byl Hitlerův otec?

Představuje se Vám Katedra filozofie:

Skutečnost, že Martin Heidegger sympatizoval s nacismem a přitom se zamiloval do své studentky židovského původu, je možná zajímavější než jeho filosofie. Tento – ve svém celku fiktivní – příběh s beckettovskými prvky, který je hlavním motivem naší hry, klade otázky osobní viny a zodpovědnosti. Pokud vás ovšem napadne, že problém rasové a náboženské nesnášenlivosti se netýká jen druhé světové války, pak jste hru pochopili správně.

19 hodin Budova B2, B2.13

 • Divadelní představení

Eye tracking NEJEN ve výzkumu autismu

Představuje se Vám Psychologický ústav:

Mezi příznaky, které ve vysoké míře ovlivňují život lidí s poruchou autistického spektra, patří odlišnosti smyslového vnímání. Je možné tyto zvláštnosti zachytit pomocí eye trackingového zařízení? Jaký typ úloh je možné použít? Odkud vzít podněty a jaká data následně analyzovat? Společně se podíváme na různé možnosti řešení daných problémů. Přijďte si poslechnout přednášku o tom, jak nám věda umožňuje blíže pochopit osoby s autismem. Součástí přednášky bude i praktická prezentace eye tracking zařízení.

18 – 24 hodin, blok 45-60 min. Střídá se pravidelně s tématem „EMOCE.info“. Budova B2, místnost B2.21

 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Magické figurky v proměnách času

Představuje se Vám Ústav románských jazyků a literatur a Ústav klasických studií: 

Formou krátké prezentace a plakátů se seznámíte se způsobem, jakým se v mediteránní oblasti i v zámoří v různých historických obdobích využívaly magické figurky při milostných kouzlech či proti nepřátelům. Během workshopu budete mít jedinečnou možnost si výrobu figurek sami vyzkoušet. V rámci doprovodného programu pocítíte kouzla na vlastní kůži. Bude si moct zahrát hru v kostky s použitím antického kouzelného zaříkadla dochovaného na řeckých magických papyrech.

18 – 22 hodin, přednáška vždy v celou hodinu, poslední ve 21 hodin Budova A, místnost A.21

 • Přednáška
 • Soutěž/kvíz/hra

Za tajemstvím dávných rukopisů

Představuje se Vám Ústav románských jazyků a literatur a Ústav klasických studií: 

Jak psali Mayové? A jak Aztékové? A další dávné národy? Budete mít příležitost seznámit se s původními texty a rukopisy, tentokrát nejen ze středomořské a latinskoamerické oblasti (lineární písmo B, staročeský překlad vlastního životopisu Karla IV., mayské a aztécké kodexy).

18 – 24 hodin, přednáška vždy jednou za půl hodiny, ostatní aktivity průběžně Budova B, místnost B2.32

 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Po stopách mořeplavců

Představuje se Vám Ústav románských jazyků a literatur a Ústav klasických studií: 

Kam až dopluli mořeplavci? Pojďte s nimi objevovat přírodní krásy a významné památky ve Středomoří a v zemích Latinské Ameriky.

18 – 24 hodin, probíhá průběžně Budova B, místnost B2.34

 • Soutěž/kvíz/hra

Příšery a hrdinové kolem nás od antiky po současnost

Představuje se Vám Ústav románských jazyků a literatur a Ústav klasických studií: 

Seznamte se hravou formou s postavami středomořských a latinskoamerických mýtů.(Interaktivní forma seznamování účastníků s postavami středomořských a latinskoamerických mýtů.)

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Budova B, místnost B2.34

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Agora

Představuje se Vám Ústav románských jazyků a literatur a Ústav klasických studií: 

Aktivity v relaxační zóně. Keramická dílna (antické vázové malířství), ochutnávka tradičních pochutin ze Středomoří a Latinské Ameriky a čítárna (překlady vybraných literárních děl do češtiny).

18 – 24 hodin, probíhá průběžně Budova A, místnost A.24

 • Interaktivní prezentace
 • Workshop

Prezentace Ústavu klasických studií a Ústavu románských jazyků a literatur

Představuje se Vám Ústav románských jazyků a literatur a Ústav klasických studií: 

Prezentace ústavů. Videoprojekce účastníky seznámí s Ústavem románských jazyků a literatur a Ústavem klasických studií.

Cílová skupina: SŠ a starší

18 – 24 hodin, probíhá průběžně Budova A, místnost A.22

 • Promítání filmů, videí

Mendelovo muzeum

Mendlovo náměstí 907/1a, Brno-střed

Filtr

Noc s Mendelem

Večerní prohlídka Mendelova muzea.

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. Mendelovo muzeum

 • Exkurze

VIDA! science centrum

(Ne)bezpečné pokusy!

Troufnete si prostrčit ruku skrz blesk? Co všechno zvládne tekutý dusík? Dá se házet plamenem? Máte radši exploze nebo imploze?

Přijďte si užít (ne)bezpečné pokusy a science show s plameny, blesky, výbuchy i tekutým dusíkem!

18 - 23hodin – zábavné pokusy a aktivity; 19, 20:30 a 22 hod – zábavná vědecká show nádvoří Mendelova muzea MU

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace
 • Workshop

Přírodovědecká fakulta MU

Kotlářská 2, Brno-Veveří

Filtr

Určování drahých kamenů ve špercích

Chcete mít jistotu, že nosíte ve svém šperku opravdu diamant nebo jiný drahý kámen? Pomocí Ramanova spektrometru vám kameny ve špercích spolehlivě určíme.

 • Interaktivní prezentace

Určování nerostů ve sbírkách minerálů, hornin a fosílií

Přijďte se kochat unikátními exponáty vystavenými ve sbírkách Ústavu geologických věd. Kromě toho, že si budete moci prohlédnout více jak 11 tisíc minerálů a více jak 5 tisíc paleontologických nálezů, vás během několika minut naučíme nerosty určovat podle základních znaků. Dále se budete moci na některé minerály podívat pod UV lampou a změřit jejich fyzikální a chemické vlastnosti nerostů (např. magnetismus a přirozená radioaktivita).

 • Exkurze
 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace

Klondike na Kotlářské

Přijďte se naučit a vyzkoušet si techniku rýžování zlata. Zlata bude pro všechny dost! Prozradíme vám také, kde se zlato v České republice vyskytuje a kam si pro něj dojít s rýžovací pánví.

 • Workshop

Hudební vystoupení kapely Musicoid

K programu v parčíku před děkanátem bude hrát brněnská rock-popová kapela MUSICOID.

 • Hudební vystoupení

Noc vědců v botanické zahradě

Noční prohlídka skleníků botanické zahrady, možná vykvete i viktorie královská

Film o největším leknínu světa, viktorii

Hudební skupina Huménečko

Botanická zahrada PřF MU, Kotlářská 2, Brno

 • Exkurze
 • Hudební vystoupení
 • Promítání filmů, videí

Antarktida – bezpečnost především

 • Život v extrémních podmínkách polárních oblastí – stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse a bezpečný pohyb vědců v terénu
 • Výzkum na ostrově Jamese Rosse – studium živé a neživé přírody a jejich vztahů; hodnocení následků změn probíhajících v Antarktidě
 • Součástí programu je také přednáška o životě a výzkumu českých vědců v Antarktidě v délce 60 minut

aula v budově č. 12

 • Interaktivní prezentace
 • Promítání filmů, videí
 • Soutěž/kvíz/hra

Jak si hrají matematici

Kdo se dostane z vězení jako první? Jestřáb, hrdlička, oko, nebo pes? Intuice je skvělá věc, ale není nad to si vše přesně spočítat! Čeká na vás vězňovo dilema a spousta dalších her a hříček.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Budova 08, místnosti M5 a M6

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Mapy pro bezpečnost

Prezentace nových přístupů k mapování a vizualizaci jako například „Rapid mapping“ při využití bezpilotních prostředků, trojrozměrné vizualizace apod. Část programu bude formou jednoduchého kvízu o ceny s kartografickou tematikou pro děti i dospělé. Pro nejmenší účastníky budou připraveny omalovánky, puzzle atp.

Budova č. 5 (Geografický ústav), učebna Z2 (zasedací místnost)

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Strach z prostoru

Mapa strachu Brna aneb Kde se ve městě cítí bezpečně muži a ženy / ve dne a v noci a kde nikoliv. Pohyb v prostoru se slepeckou holí z perspektivy nevidomých a na vozíku z perspektivy vozíčkářů.

 Kde se v Brně bojíte a kam byste rozhodně sami nešli? A kde se naopak cítíte bezpečně jak ve dne, tak i v noci? Přijďte nám tato místa zakreslit do mapy! Společně tak vytvoříme mapu strachu města Brna.

Každý si asi někdy představil, jaké by to bylo, když by byl nevidomý nebo se pohyboval na vozíku. Podle čeho by se orientoval v prostoru? Jaké největší překážky a výzvy by ho čekaly? Navštivte nás, vyzkoušíte si pohyb se slepeckou holí nebo na vozíku v různorodých prostorech, v interiéru, exteriéru, na schodech, ve výtahu, na plošině atp.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně budova 04, chodba v 1. patře

 • Interaktivní prezentace
 • Workshop

Neviditelné světlo

Viditelné světlo je jen malou částí širokého spektra elektromagnetického záření. Jiné, neviditelné části, například infračervené, ultrafialové nebo mikrovlnné záření nás také obklopují, i když jsou naším zrakům skryty. V příspěvku si neviditelné světlo představíme v řadě komentovaných interaktivních experimentů. Uvidíme neviditelné na vlastní oči a budeme moci pozorovat i některé neobvyklé důsledky jejich existence.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Posluchárna F2

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace

Extrémy počasí aneb Když příroda vládne

Věděli jste, že nejkatastrofálnější přívalová povodeň se odehrála v roce 1872? Jak poznáte blížící se bouři a jak se před ní chránit? Víte, jaké největší kroupy byly zaznamenány na našem území? Přijďte se dozvědět více o extrémech počasí v minulosti i současnosti a jak se s nimi vypořádat. Pokuste se zabránit povodním v počítačové hře a otestujte si, zda máte sílu jako vichřice.

Budova č. 5, místnost Z3

 • Interaktivní prezentace
 • Promítání filmů, videí
 • Soutěž/kvíz/hra

Sopky na Moravě – co o nich víme?

I když dnes na Moravě aktivní vulkány nemáme, v geologické minulosti zde byly sopky jak podmořské, tak kontinentální. Na podmořské sopce stojí Špilberk a Petrov, mladší devonské vulkány zase soptily v okolí Konice na Drahanské vrchovině nebo Šternberka v Nízkém Jeseníku. Tento vulkanismus je doprovázen rudami železa a barevných kovů. Ojedinělé permské sopečné horniny severně od Jevíčka zase obsahují drobné acháty. Některé vulkanické horniny dostaly dokonce jméno podle našich nalezišť (těšínity). Nejmladší (až čtvrtohorní) sopky v okolí Bruntálu se téměř neliší od současných sopek italských – dají se zde sbírat sopečné pumy, je zachována sloupovitá odlučnost lávových proudů.

Budova č. 3, posluchárna G1 v přízemí

 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška
 • Soutěž/kvíz/hra

Radioaktivita jako součást životního prostředí

Každý z nás je denně po 24 hodin vystaven účinkům ionizujícího záření. Toto záření, nazývané „přírodní pozadí“ je důsledkem přírodních zdrojů, ať již pozemského (minerály, horniny, ale i materiály z nich vyrobené, vzduch, potraviny, nápoje a další) nebo mimozemského původu (kosmické záření – Slunce, hvězdy, aj).  Významné jsou i zdroje umělé, tzn. vyrobené člověkem. Těmto zdrojům jsme vystaveni nárazově a patří k nim zejména lékařské zdroje záření (např. RTG), odpady z fosilních paliv, umělá hnojiva, jaderné elektrárny a odpad z nich vyprodukovaný, ale i zdánlivě nenápadné předměty jakými jsou třeba televizory, počítače, hodinky se svítícími ciferníky. Stejně jako jsou zdroje přírodní a umělé, tak i ochrana před zářením je jak přírodní tak umělá. Nejúčinnější bariérou před kosmickým zářením je magnetické pole naší Země a její atmosféra. Umělých bariér a opatření je známa celá řada, zejména bariéry fyzické (speciální slitiny, baryt, beton apod).

začátek v 18:30 a 20:30 Budova č. 3, posluchárna G1 v přízemí

 • Přednáška

Máme se bát radonu?

V přednášce se dozvíte nejen základní informace o radonu, ale především to, odkud radon pochází, jak vzniká, jaké je radonové riziko a jeho prevence a zda může radon na člověka působit i pozitivně.

začátek v 19:30 a 21:30 Budova č. 3, posluchárna G1 v přízemí

 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Do hlubin vesmíru

Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku noční oblohy některým z našich dalekohledů a na povídání nejen o planetách a hvězdách, ale i mlhovinách, cizích slunečních soustavách a galaxiích. Kromě krás noční oblohy se účastníci mohou zapojit do vědomostní soutěže, která bude zahrnovat různá stanoviště areálu na Kotlářské a úkolem bude zodpovědět na všemožné otázky týkající se vesmíru. Pro menší děti bude připravena dílnička, ve které si mohou vyrobit planetu dle vlastního výběru.  Vždy v 19, 21 a 23 hodin se bude konat popularizační přednáška na jedny z nejaktuálnějších témat astrofyziky: Hrozby z hlubin vesmíru, Supermasivní černé díry, nebo Hledání nové Země.

venku, dílnička v místnosti F3, přednášky v místnosti F4 18 - 24 hodin, probíhá průběžně + přednášky v 19, 21 a 23 hodin

 • Debata
 • Exhibice
 • Přednáška
 • Soutěž/kvíz/hra

Cesta do pravěku

Výstava a čištění kosterních pozůstatků pravěkých zvířat nalezených v jeskyních Moravského krasu.

parčík před budovou děkanátu

 • Interaktivní prezentace

Univerzitní kampus Bohunice

Kamenice 5, Brno-Bohunice

Filtr

Badatelna – populárně-naučná videa

Představuje se Vám Tiskový odbor RMU: 

Ukázky vybraných díků populárně-naučné video série Badatelna se zaměřením na představení pokusů, které  není úplně bezpečné dělat doma či ve škole.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně FSpS – atrium, 1.patro.

 • Interaktivní prezentace
 • Promítání filmů, videí
 • Soutěž/kvíz/hra

(Ne)bezpečná chemie?

Představuje se Vám Pedagogická fakulta MU: 

Mezi kterými chemickými látkami to doslova jiskří? Které chemické látky se nesnášejí a které naopak bez sebe nemohou být? Proč je nutné dodržovat během práce s chemickými látkami určitá bezpečnostní pravidla? A co se stane, když tato pravidla porušíme? Odpovědi na všechny otázky naleznete během našich experimentů a věřte, že půjde o ,,pekelně (ne)bezpečnou“ zábavu.

18 - 24 hodin, 30 min aktivita, začátek vždy v celou hodinu místnost 203

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace

Pomoc z nebe

Představuje se Vám Pedagogická fakulta MU: 

V případě nouze může být potřeba na sebe upozornit pomocí „signálního zrcátka“ a přivolat tak pomoc. Zrcátkem nasměrujeme odlesk světla (prasátko) na prolétající vrtulník či letadlo. Manipulace se signálním zrcátkem však není snadná, tuto dovednost je nutné předem dobře nacvičit. Na našem stanovišti budou mít návštěvníci možnost vyzkoušet si nasměrování prasátka na model vrtulníku nebo dron, který bude přelétat nad jejich hlavami.

18 - 23 hodin, probíhá průběžně venkovní prostranství

 • Experimenty
 • Soutěž/kvíz/hra

Bezpečnost na prvním místě aneb Jak se zachovat když …

Představuje se Vám Pedagogická fakulta MU: 

Jak se zachovat při bouřce, povodních, suchu, požárech či epidemii? Co je ,,KPZetka“ a proč je dobré ji mít vždy při ruce? Co vše by mělo obsahovat evakuační zavazadlo a co do něj rozhodně nepatří? Seznámíte se s doporučenými postupy, návody a nápady, jak zvládnout většinu mimořádných situací, které udeří stejně nečekaně jako blesk.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně koridor v pavilonu A34

 • Interaktivní prezentace

Bezpečnost prostředí kolem nás

Představuje se Vám Pedagogická fakulta MU: 

Kdy zvuk přechází v hluk ohrožující zdraví? Jaké osvětlení je vhodné a bezpečné? Jaký vzduch dýcháme? Prozkoumejme vlastnosti prostředí, v němž žijeme! Na tomto stanovišti budeme měřit nejrůznější veličiny charakterizující prostředí (intenzitu zvuku, intenzitu osvětlení, koncentraci CO2). Návštěvník se dozví, jaké hodnoty fyzikálních veličin je schopen vnímat a které hodnoty jsou pro něj bezpečné. Bude moci porovnat vlastní odhady s objektivními výsledky měření.

18 - 23 hodin, probíhá průběžně koridor v pavilonuA 34

 • Experimenty

Potraviny a bezpečnost: plísně v potravinách

Představuje se Vám Bioskop – vědecké výukové centrum MU: 

Na jakých potravinách můžeme plísně najít? A jaké? Přijďte se podívat, jak vypadají plísně z různých potravin vypěstované na miskách a pod mikroskopem! Víte, jak se správně skladují potraviny?

18 - 24 hodin, probíhá průběžně chodba před pavilonem A10 a knihovnou

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Potraviny a bezpečnost: diskutované látky v potravinách

Představuje se Vám Bioskop – vědecké výukové centrum MU: 

Jak se provádí důkaz lepku v mouce? Zkoušeli jste někdy izolovat lepek např. z chleba? A co laktóza? V kterých druzích mléka ji najdeme? Pojďte si to sami prozkoumat!

18 - 24 hodin, probíhá průběžně chodba před pavilonem A10 a knihovnou

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Potraviny a bezpečnost: (ne)bezpečný alkohol?

Představuje se Vám Bioskop – vědecké výukové centrum MU:

Co vy a alkohol? Víte, jak se změní Vaše reakce po požití alkoholu? Projděte si naši překážkovou dráhu a zkuste trefit cíl!

18 - 24 hodin, probíhá průběžně chodba před pavilonem A10 a knihovnou

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Víte jak funguje AED a umíte správně umělé dýchání při resuscitaci?

Představuje se Vám Fakulta sportovních studií MU: 

Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s funkcí automatizovaného externího defibrilátoru a vyzkoušet si jej na modelu lidského těla. Zároveň budou moci vyzkoušet modelovou situaci resuscitace raněné osoby a správné provedení umělého dýchání.

18-23 hodin, probíhá průběžně Univerzální tělocvična, místnost č. 119

 • Interaktivní prezentace
 • Workshop

Rozvoj koordinace a reakční rychlosti aneb zažongluj si s námi!

Představuje se Vám Fakulta sportovních studií MU: 

Návštěvníci si již tradičně mohou pod vedením zkušených žonglérů (absolventů předmětu Žonglování) vyrobit vlastní míčky z prosa a nafukovacích balónků a následně se s nimi naučit základy žonglérské techniky.

18:30 - 23:00, probíhá průběžně tělocvična 118 (119)

 • Workshop

Bezpečně a hravě na balančních psychomotorických pomůckách

Představuje se Vám Fakulta sportovních studií MU: 

Interaktivní dílna s psychomotorickými balančními pomůckami – pedalo, rolon, káča, deska s válcem, chůdy a další drobné hry pro rozvoj koordinace a jemné motoriky.

18:30 - 23:00, probíhá průběžně Pohybová tělocvična, místnost č. 118

 • Interaktivní prezentace
 • Workshop

Sám sobě bodyguardem

Představuje se Vám Fakulta sportovních studií MU: 

Výuka sebeobrany je součástí vědního oboru kinantropologie. Návštěvníci se interaktivně seznámí s moderními didaktickými pomůckami a postupy ve výuce sebeobrany a osobní bezpečnosti.

20 - 22:30, periodicky se opakuje po 30 minutách Hala úpolových sportů, místnost č. 117

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Minikino – bezpečnost při sportovních aktivitách

Představuje se Vám Fakulta sportovních studií MU: 

Pro návštěvníky budou připraveny prezentace filmů s tématikou bezpečnosti při rozmanitých sportovních a volnočasových aktivitách, možností jejich prevence a řešení modelových situací.

18 - 23 hodin, probíhá průběžně Univerzální tělocvična, místnost č. 119

 • Promítání filmů, videí

Odnes si svou DNA – chraň si svoji genetickou informaci

Představuje se Vám CEITEC MU: 

Zájemci si vyzkouší laboratorní práci a izolují si vlastní DNA ze svých slin  pomocí jednoduchého protokolu. Mohou pozorovat, jak se projevují různé varianty DNA u mušek Octomilka v různé barvě očí, tvaru křídel, apod.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Atrium, budova A35

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace

Tajemný svět rostlin

Představuje se Vám CEITEC MU: 

Tvorba preparátů a pozorování chromozomů v rostlinných kořenech pod mikroskopem. Puzzle, hra skládání DNA sekvence a hledání sekvence v počítači. Ukázka transpirace barevné vody do rostliny (zabarvení květu), pozorování průduchů a dřevních elementů pod mikroskopem, infografie o tom, jak rostliny mohou přijímat toxické látky z vody a poukázání na bezpečnost.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Atrium, budova A35

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace
 • Promítání filmů, videí
 • Soutěž/kvíz/hra

Rychlá identifikace bakterií

Představuje se Vám CEITEC MU: 

Návštěvníci si sami vyzkoušejí celý proces hmotnostně spektrometrické identifikace bakterií od přípravy vzorku po samotnou analýzu a vyhodnocení.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Atrium, budova A35

 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace
 • Promítání filmů, videí

Ochrana před biologickým útokem

Představuje se Vám CEITEC MU: 

Simulace biologického útoku, jeho zneškodnění a osvěta – např.: co a jak se může použít jako biologická zbraň, jak se může šířit atd.

18 - 24 hodin, začátek v každou celou hodinu Atrium, budova A35

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Uchraň si svou podobu

Představuje se Vám CEITEC MU: 

Návštěvníci si budou moci vytvořit fotku dle svého uvážení ve fotokoutku na téma bezpečnoti. Budou vytvořeny kulisy k tvůrčímu focení návštěvníků.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně Atrium, budova A35

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Bakterie a jejich využití v moderních biotechnologiích

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Bakterie mají nezastupitelnou roli v moderních biotechnologiích a medicíně. Navštívíte-li stanoviště v Loschmidtových laboratořích, budete mít možnost se seznámit s velkokapacitní produkcí proteinů v bioreaktorech, vyzkoušíte si vlastní práci s bakteriemi a zjistíte, které bakterie jsou ty „hodné“ a jak se s nimi pracuje. Kromě toho na Vás čekají ukázky mikrofluidních čipů, které umožňují provádět s bakteriemi za jednu hodinu miliony experimentů.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A13, místnost 332

 • Exkurze
 • Experimenty
 • Interaktivní prezentace

Zakóduj své jméno do náramku aneb genetický kód jinak

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Zájemci dostanou k dispozici korálky čtyř barev, které budou odpovídat čtyřem základním stavebním kamenům naši DNA a podle genetického kódu si své křestní jméno převedou do sekvence DNA v podobě těchto barevných kuliček, které navléknou na provázek a vytvoří si tak svůj originální náramek.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně horní koridor mezi pavilony A11 a A13

 • Soutěž/kvíz/hra
 • Workshop

Zázraky genetiky – zábavně-naučná soutěž

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Zábavně-naučná soutěž s 5 otázkami týkající se genetiky vždy pro 5 soutěžících v jednom cyklu, pro vítěze budou připraveny drobné odměny, o nichž rozhodne dílem i štěstěna.

18 - 24 hodin, začátky vždy v celou a v půl pavilon A11, místnost 333

 • Promítání filmů, videí
 • Soutěž/kvíz/hra

Sebeobrana rostlin

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Jsou rostliny v bezpečí? Umí se bránit? Jaké jsou jejich strategie a obranné mechanismy? A proč to vlastně potřebují – kdo jsou jejich nepřátelé?

Přijďte se podívat na různé zajímavé rostliny a pozorovat je pod lupou i mikroskopem. Zkuste si vyplnit kvíz, či poznat některé běžné druhy naší flóry, mimo jiné i pomocí nové aplikace pro chytré telefony. Děti si mohou vyrobit dekorační předměty ve výtvarné dílničce.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A36, místnost 225

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra
 • Workshop

Paraziti: prospěšní, či nebezpeční?

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Teprve teď začali vědci vážně přemýšlet o tom, že paraziti mohou být pro ekosystém stejně důležití jako třeba lev nebo levhart. A teprve teď zjišťují, že paraziti byli a jsou dominantní silou, možná onou dominantní silou v evoluci života. Nebo bych měl spíš říct v evoluci té menšinové části života, který není parazitický.“ (Carl Zimmer, Vládce parazit, 2005). Nenechte si ujít popularizační přednášku na téma „Paraziti: prospěšní, či nebezpeční?“ zasazenou také do kontextu netradičních „léčitelských“ postupů a současného trendu přemíry péče o hygienu evropské civilizace. Dále se můžete nechat uchvátit malou expozicí trvalých preparátů některých druhů parazitů, ve vybraných laboratořích si doslova ošahat moderní přístrojové vybavení, vyzkoušet své vědomosti a pobavit se u několika kvízů či her motivovaných tajuplným vědním oborem parazitologie. Nakonec společně s námi můžete vystoupat až na střechu našeho pavilonu A31, abychom vám mohli dokázat, že brněnská parazitologie má skvělé vyhlídky…  Těšíme se na vás!

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A31, všechna patra (-1 - 3)

 • Exkurze
 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Herbář Masarykovy univerzity

Univerzitní herbář patří ke čtyřem největším herbářovým sbírkám v České republice. Mezi nimi vyniká především moderním depozitářem, systematickou péčí a kvalitou uspořádání. V současnosti obsahuje téměř 650 tis. herbářových položek hub, řas, mechorostů a cévnatých rostlin, které tvoří většinu sbírky. Herbář slouží nejen k dokumentaci výzkumu pracovníků ústavu od jeho založení, ale také k dokumentaci biologické rozmanitosti jižní Moravy, České republiky a celé Evropy. Ve sbírce jsou kromě toho bohatě zastoupeny rostliny ze Středomoří, mírného pásma Asie a Severní Ameriky. Nejstarší sběry pocházejí ze začátku 19. století, nejnovější jsou několik dní staré.

Návštěvníci se seznámí se způsoby preparace rostlin, uložením sbírky a zajímavými sbírkovými předměty, případně i s určovací literaturou. Kromě toho si budou moci ověřit své znalosti rostlin.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A32, Herbář MU

 • Exkurze
 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Laboratorní a zájmové druhy živočichů

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Přehlídka zájmových a laboratorně chovaných druhů živočichů, které jsou využívány jako modelové organismy v živočišné fyziologii a imunologii. Představeni budou živočichové ze skupiny bezobratlých (producent hedvábí bourec morušový, včelařům známý zavíječ voskový, genetiky oceňované octomilky, švábi, pakobylky a tropičtí zlatohlávci) i drápatka vodní jako zástupce obratlovců.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A36, místnost 212

 • Exkurze
 • Interaktivní prezentace

Zvířata zblízka

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Návštěvníky zoologického programu čeká pozorování živých bezobratlých živočichů pod mikroskopem, poznávání hlasů a podoby našich obratlovců ve výherním kvízu vyvracejícím oblíbené zoologické mýty a pro děti bude připravena populární soutěž v lovu vodních bezobratlých. Každou hodinu bude organizována výprava mezi obratlovce do zoologických sbírek ústavu, kde budou k vidění i některé vzácné kousky. V separátní místnosti pak každou půlhodinu poběží film o dopadech vysychání na život v řekách. K odlehčení poslouží kulturní okénko věnované živočichům v písních, básních a povídkách. To vše pomůže nastínit, že znalosti o přírodě, jež nás obklopuje, a její ochrana jsou důležité nejen pro hrstku podivínů, ale přínosné pro celou společnost.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A36, místnost 223+chodba, pavilon A31, místnost 238, pavilon A32, místnost 329

 • Exkurze
 • Interaktivní prezentace
 • Promítání filmů, videí
 • Soutěž/kvíz/hra

Zvířata kolem nás nevšedně, zaměřeno hlavně na klíšťata

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Na stanovišti pracovníků a studentů oddělení fyziologie a imunologie živočichů se budou provádět demonstrace: všech stádií klíšťat v mikroskopu, pitev hlodavců jako myši, veverky. Návštěvníci se mohou dovědět informace o nemocích přenášených klíšťaty, životním cyklu klíšťat, o možnostech léčby onemocnění lymeská borelióza.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A36, místnost 215

 • Interaktivní prezentace
 • Přednáška

Odhalená tajemství zoologické říše

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Naše poznání klasifikace a příbuzenských vztahů živočišných skupin se dramaticky změnilo s nástupem genetických a nových metod v posledních dvaceti letech. Byly objeveny bizarní živočichové (např. oknozubky či kostižerky) extrémních stanovišť a odhaleny nečekané příbuzenské vztahy tradičních skupin (např. hlístů a hmyzu).

Přednáška je cílena na dospělou část publika, nikoliv malé děti.

21:10 pavilon A22, aula

 • Přednáška

Chemie v potravinách

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Potraviny se vyznačují charakteristickou vůní, chutí i barvou. Tyto senzorické charakteristiky jsou zprostředkovány různými chemickými látkami, které jsou v potravinách přirozeně přítomné. Při vaření nebo jiné úpravě potravin pak získáváme nové senzorické vlastnosti. Podstatou této změny jsou chemické reakce, které jsme v potravinách vyvolali. V novější době člověk začal do potravin cíleně přidávat nejrůznější chemické látky.

Návštěvníci se budou moci dozvědět, díky čemu potraviny voní nebo jsou barevné, jak poznat nekvalitní uzeniny, budou si moci vyzkoušet několik jednoduchých experimentů a čeká na ně také sladké překvapení.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně pavilon A10, místnost 316

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

(Ne)bezpečný rybník?

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Je parné léto a všichni se chtějí jít koupat. Ale s rybníkem je něco v nepořádku. Navíc Jeroným našel kousek od něj bezejmenný kanystr …

A tak Jeroným neváhal a zavolal na pomoc pracovníky RECETOXu. Přijďte společně s námi rozluštit tuto záhadu a zjistit, jaké riziko místním obyvatelům hrozí.

 Zkusíte si, jak vypadá odběr vzorku, bezpečná práce v laboratoři, testování toxicity, chemická analýza a následné zhodnocení rizik.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně

 • Interaktivní prezentace
 • Soutěž/kvíz/hra

Srdce, dřepy a EKG aneb krátká exkurze do medicínských signálů s Ústavem přístrojové techniky AV ČR

Představuje se Vám Přírodovědecká fakulta MU: 

Návštěvníci se mohou podívat na elektrickou činnost svého vlastního srdce. Pokud jsou zdraví, tak si také mohou udělat dvacet dřepů a podívat se, co to s jejich srdcem udělá. A když se jim to bude moc líbit, mohou si výsledný obraz nechat poslat na památku na email.

18 - 24 hodin, probíhá průběžně koridor před pavilony A14, A13

 • Experimenty

Stres aneb děje se to uvnitř nebo venku?

Představuje se Vám Lékařská fakulta MU:

Co je to stres? Škodí či pomáhá? A co se stresem dělá naše tělo? Přednáška představí základní definice stresu a současné pojetí stresu v kontextu vnějšího prostředí.

18:00-18:30 pavilon A22, aula

 • Přednáška

Fyziologické operování

Představuje se Vám Lékařská fakulta MU:

NITS – kreativní zjednodušení hrudní chirurgie

18:45 - 19:00 pavilon A22, aula

 • Přednáška

Jak regulujeme krevní tlak každý den?

Představuje se Vám Lékařská fakulta MU:

Návštěvníci budou seznámeni se základními informacemi o krevním tlaku a jeho regulacích používaných při každodenních činnostech.

19:15-19:45 pavilon A22, aula

 • Přednáška

Dějiny medicíny

Představuje se Vám Lékařská fakulta MU:

Zajímavé momenty medicíny- historie téměř detektivní.

20:00 - 21:00 pavilon A22, aula

 • Přednáška

Další informace, odpovědná osoba a kontakt

Ing. Lenka Jaskowiecová

Odbor vnějších vztahů a marketingu, Masarykova univerzita

jaskowiecova@rect.muni.cz